Pompy głębinowe GC / GCA Pompy głębinowe

Hydro-Vacuum
Hydro-Vacuum Pompy głębinowe GC / GCA
Zakupy Hydro-Vacuum od (netto) Rabat
0,0 zł -
650,00 zł 5,00 %
1 800,00 zł 8,00 %
5 000,00 zł 11,00 %
> 5 000,00 zł ???

Ocena

* * * * *

5.0 / 5 (1 ocena)

Od 11 330,50 zł brutto
Od 9 211,79 zł netto
Zobacz warianty

Wybierz wariant produktu spośród 6

 Pompa głębinowa GCA.3.02.2.2110.4.216.1  Pompa 8” z silnikiem 6`` [ 5.5kW - 400V ]
Kod produktu: 12286 Kod producenta: GCA.3.02.2.2110.4.216.1 Moc : 5,1 kW Napięcie nominalne : 400V Materiał: korpusy, korpusy środkowe – żeliwo / wał – stal nierdzewna / wirnik – mosiądz Moc silnika [kW]: 5,5 Waga: 47,00
11 330,50 zł 9 211,79 zł netto
szt.
szt.
 Pompa głębinowa GCA.3.03.2.2110.4.220.1  Pompa 8” z silnikiem 6`` [ 7.5kW - 400V ]
Kod produktu: 12287 Kod producenta: GCA.3.03.2.2110.4.220.1 Moc : 7,4 kW Napięcie nominalne : 400V Materiał: korpusy, korpusy środkowe – żeliwo / wał – stal nierdzewna / wirnik – mosiądz Moc silnika [kW]: 7,5 Waga: 52,00
14 506,73 zł 11 794,09 zł netto
szt.
szt.
 Pompa głębinowa GCA.2.04.2.2110.4.224.1  Pompa 8” z silnikiem 6`` [ 9.2kW - 400V ]
Kod produktu: 12285 Kod producenta: GCA.2.04.2.2110.4.224.1 Moc : 8,4 kW Napięcie nominalne : 400V Materiał: korpusy, korpusy środkowe – żeliwo / wał – stal nierdzewna / wirnik – mosiądz Moc silnika [kW]: 9,2 Waga: 57,00
14 647,25 zł 11 908,33 zł netto
szt.
szt.
 Pompa głębinowa GCA.3.05.2.2110.4.332.1  Pompa 8” z silnikiem 6`` [ 13kW - 400V ]
Kod produktu: 12288 Kod producenta: GCA.3.05.2.2110.4.332.1 Moc : 11,7 kW Napięcie nominalne : 400V Materiał: korpusy, korpusy środkowe – żeliwo / wał – stal nierdzewna / wirnik – mosiądz Moc silnika [kW]: 13 Waga: 62,00
17 281,91 zł 14 050,33 zł netto
szt.
szt.
 Pompa głębinowa GCA.3.08.2.2110.4.344.1  Pompa 8” z silnikiem 6`` [ 22kW - 400V ]
Kod produktu: 12289 Kod producenta: GCA.3.08.2.2110.4.344.1 Moc : 18,1 kW Napięcie nominalne : 400V Materiał: korpusy, korpusy środkowe – żeliwo / wał – stal nierdzewna / wirnik – mosiądz Moc silnika [kW]: 22 Waga: 77,00
21 617,39 zł 17 575,11 zł netto
szt.
szt.
 Pompa głębinowa GCA.3.09.2.2110.4.344.1  Pompa 8” z silnikiem 6`` [ 22kW - 400V ]
Kod produktu: 12290 Kod producenta: GCA.3.09.2.2110.4.344.1 Moc : 20,02 kW Napięcie nominalne : 400V Materiał: korpusy, korpusy środkowe – żeliwo / wał – stal nierdzewna / wirnik – mosiądz Moc silnika [kW]: 22 Waga: 82,00
22 432,67 zł 18 237,94 zł netto
szt.
szt.

Zastosowanie

Zespoły głębinowe typu G przeznaczone są:

 • do pracy w systemach wodociągowych,
 • do tłoczenia i podwyższania ciśnienia cieczy w procesach technologicznych,
 • do obniżania poziomu wód gruntowych,
 • do pracy w instalacjach nawadniających,
 • do innych zastosowań przemysłowych i bytowych.

Podstawowe zalety pomp głębinowych typu G

 • możliwość zabudowy zespołu pompowego w pozycji wiszącej, stojącej i leżącej bez potrzeby przebudowy fundamentów,
 • możliwość zabudowy w wierconych otworach studziennych mało-średnicowych bez płaszczy kierująco-ssących,
 • możliwość zabudowy w wierconych otworach studziennych wielkośrednicowych i zbiornikach wielkogabarytowych z zastosowaniem płaszczy kierująco-ssących,
 • możliwość wbudowania bezpośrednio w linię rurociągu zespołu pompowego w płaszczu hermetycznym w pozycji pionowej i poziomej,
 • możliwość zabudowania z obejściem zesp. pomp. równolegle do linii rurociągu w płaszczu hermetycznym w pozycji pionowej i poziomej,
 • liniowe usytuowanie króćców w płaszczu hermetycznym upraszcza wbudowanie zespołu pompowego,
 • zwarta konstrukcja wymaga minimum przestrzeni,
 • pompy i silniki posiadają standardową konstrukcję połączeń i sprzęgieł wg NEMA (normal USA), akceptowaną i stosowaną przez wszystkich producentów pomp głębinowych na świecie,
 • wielowypustowe nasuwane sprzęgło zapewnia skuteczne i trwałe przeniesienie momentu obrotowego bez potrzeby konserwacji, łatwy montaż i demontaż lub wymiana, co upraszcza obsługę serwisową,
 • układ łożyskowy pompy i silnika nie wymaga obsługi w pompie, smarowany jest cieczą pompowaną w silniku i cieczą wypełniającą silnik, wyprowadzającą z niego ciepło strat energetycznych,
 • zatopiony zespół pompowy w płaszczu hermetycznym lub zbiorniku nie emituje do otoczenia hałasu.

Ciecze pompowane

Pompy głębinowe przeznaczone są do pompowania wody pitnej uzdatnionej, wody surowej, morskiej oraz wód mineralnych i termalnych, nie zawierających domieszek ścierających i długowłóknistych zbrylających. 

Zanieczyszczenia mechaniczne wody pompowanej nie mogą być większe niż 100 mg/litr wody, a dla zespołów pompowych, w których wirniki i kierownice wykonywane są z tworzywa sztucznego do 50 mg/litr wody. 

Niedopuszczalne są zanieczyszczenia mogące powodować powstawanie osadów w pompie i na powierzchni silnika. Jeżeli jest to nieuniknione, użytkownik zobowiązany jest usuwać je okresowo, gdy warstwa ta osiągnie grubość do 0,5 mm. 

Niedopuszczalne jest pompowanie cieczy powodujących przyspieszone zużycie korozyjne i erozyjne materiałów stosowanych w pompie. 
Możliwe jest pompowanie innych cieczy niż woda w uzgodnieniu z producentem.

Dane robocze

 • wydajność Q: 0,9 ÷ 420 m3/h
 • wysokość podnoszenia H: do 642 m
 • temperatura cieczy pompowanej t: do 25oC*

* w przypadku występowania temperatur wyższych, każdorazowo kontaktować się z producentem. 

Silniki stosowane w pompach głębinowych

Pompy głębinowe produkcji Hydro-Vacuum S.A. napędzane są silnikami elektrycznymi zatapialnymi mokrymi. 
Możliwy jest dobór, na życzenie klienta, innych silników z przyłączem kołnierzowym o wymiarach wg normy NEMA. 

Współpraca z przetwornicą częstotliwości

Wszystkie zespoły głębinowe produkcji Hydro-Vacuum S.A. napędzane silnikami elektrycznymi trójfazowymi mogą być zasilane poprzez przetwornicę częstotliwości. Zalecenia:

 • nie eksploatować silników głębinowych na częstotliwościach przekraczających ich wartości znamionowe tj. 50 i 60 Hz.
 • dobierać silnik głębinowy o jedną wielkość mocy większą w stosunku do tej, jaka wynika ze standardowego doboru mocy silnika do pompy katalogu.
 • dozwolona minimalna częstotliwość wynosi 32 Hz, pod warunkiem zachowania minimalnej prędkości opływu 0,2 m/s na powierzchni zewnętrznej silnika. W tym celu zaleca się instalować płaszcz ssawny.
 • chronić silnik przed szkodliwymi przepięciami i zakłóceniami, w tym celu należy instalować fi ltry RC i LC.
 • przetwornice dobierać wg wielkości prądu znamionowego silnika.
 • przetwornica winna mieć wbudowane zabezpieczenia silnika przed:
  • przeciążeniem prądowym,
  • spadkiem napięcia zasilania,
  • zanikiem fazy.
 • zasilanie przetwornicy winno spełniać wszystkie wymagania producenta, w szczególności odnośnie wymaganych przekrojów przewodów elektrycznych i i nie przekraczania dozwolonych odległości przetwornicy od silnika.
 • pamiętać należy, że przy zmianie częstoltliwości prądu / prędkości obrotowej wału zespołu pompowego / obowiązują zależności:
Qx = Qn * fx/fn    ;    Hx = Hn * (fx / fn)2    ;    Px = Pn * (fx / fn)3

Szczegóły dotyczące pracy zespołu pompowego z przetwornicą częstotliwości prosimy uzgadniać z działem Doradców Technicznych naszej firmy.

Warunki ogólne ważności charakterystyk

Dla charakterystyk pomp zamieszczonych w katalogu obowiązują ogólne warunki: 

 • charakterystyki zamieszczone w katalogu odnoszą się do pomp zespolonych z silnikami zasilanymi prądem o częstotliwości 50 Hz o mocy na cały zakres katalogowej wydajności pompy,
 • tolerancja parametrów pracy pomp wg PN-EN ISO 9906 Kl. 2 Zał. A
 • charakterystyki ważne dla wody wolnej od powietrza o temperaturze 20°C i lepkości v = 1 mm2/s
 • charakterystyki pomp H = f (Q) uwzględniają straty hydrauliczne na wlocie do pompy i na zaworze zwrotnym zainstalowanym w pompie
 • charakterystyka mocy P = f (Q) przedstawia średnie zapotrzebowanie mocy jednego stopnia pompy,
 • charakterystyki sprawności η = f (Q) odnoszą się do jednego stopnia hydraulicznego pompy z wirnikiem o nominalnej średnicy, bez strat na dopływie do pompy i na zaworze zwrotnym,
 • sprawność pompy dla kilku stopni lub z wirnikami stoczonymi jest mniejsza od przedstawionej w katalogu a charakterystyka η = f (Q) może być dostarczona klientowi na życzenie przez producenta,
 • pompa pracuje bez kawitacji jeżeli dotrzymany jest wymagany zapas antykawitacyjny NPSH powiększony o wielkość 0,5 do 1 m słupa cieczy,
 • chcąc pompować ciecze inne niż woda prosimy w tej sprawie kontaktować się z producentem, pompowanie cieczy o gęstości i lepkości większych niż dla wody, spowoduje wzrost zapotrzebowania mocy na wale pompy, wówczas należy zastosować do napędu silnik o odpowiednio większej mocy.

W określonej sytuacji wymagany punkt pracy może się znaleźć pomiędzy charakterystykami nominalnymi kolejnych typowymiarów pomp. W tym celu w pompach odmiany: GC, GD, GF wprowadzono charakterystyki pośrednie, uzyskane przez stoczenie wirników nominalnych. W pompach odmiany GC i GD do 9-ciu stopni kolejne stoczenia oznaczono wyróżnikami literowymi: A, B, C,... , w pompie odmiany GF kolejne stoczenia oznaczono wyróżnikami cyfrowymi: od 1 do 5. Pozwala to na bardziej optymalny dobór zespołu pompowego do wymagań parametrów eksploatacyjnych, zmniejsza zapotrzebowanie mocy na wale pompy i umożliwia dobór silnika o mniejszej mocy znamionowej. 

W przypadku zainteresowania pompami z wirnikami stoczonymi powyżej 9 stopni, prosimy o bezpośredni kontakt z producentem, celem dokonania uzgodnień merytorycznych. Zaleca się dobierać pompę do pracy w przedziale jej wysokich sprawności co zapewni ekonomiczną eksploatację i maksymalną żywotność zespołu pompowego. 

Zespół pompowy nie może pracować przy zamkniętym zaworze na przewodzie tłocznym, gdyż brak przepływu cieczy w otoczeniu silnika uniemożliwia jego chłodzenie. Zaleca się oby wydajność minimalna pompy nie była mniejsza od 0,2*Qmax.

Konstrukcja pomp głębinowych

Pompy głębinowe są pompami wielostopniowymi, budowanymi w układzie szeregowym. Pompę montuje się bezpośrednio na silniku głębinowym, stąd określenie zespół pompowy. Zespół pompowy jest montowany w układzie pionowym. W dolnej części znajduje się głębinowy (zatapialny) silnik elektryczny, a w górnej głębinowa pompa wirowa. Bezpośrednio na silniku montowany jest korpus ssawny zabezpieczony sitem wlotowym, dalej poszczególne stopnie pompy składające się z korpusu i osadzonej w nim kierownicy oraz wirnika promieniowego lub diagonalnego. Zakończeniem pompy jest korpus zaworu zwrotnego i korpus tłoczny umożliwiający połączenie zespołu z rurociągiem tłocznym za pomocą kryz (kołnierzy) lub połączenia gwintowanego. Układ wirujący pompy łączony jest z wałem silnika za pomocą sprzęgła. Właściwe położenie wirnika w obudowie stopnia i kierownicy uzyskuje się przez tuleje dystansowe. 
Układ wirujący jest łożyskowany w panewkach stalowo-gumowych. 

Korpusy (stopnie pompy) łączy się w zależności od typowielkości pompy:

 • taśmami ściągowymi (w pompach typu GAB, GB, GBC, GC i GCA).
 • poszczególne stopnie śrubami dwustronnymi (w pompach GDB, GDC i GFB).

Podwodne zespoły głębinowe zaliczane są do pomp o specjalnym przeznaczeniu.Wyróżniają się zwartą konstrukcją, niezawodnością działania. Wykazują one następujące zalety:

 • niskie koszty urządzenia (bardzo mała średnica otworu studziennego, zbędność naziemnych budynków nad studnią),
 • niskie koszty eksploatacji,
 • prosty nadzór (nie ma punktów smarowania),
 • prosty oraz szybki montaż i demontaż.

Przedsiębiorstwo produkuje tego typu pompy od 1939 roku. Doświadczenie i ciągła modernizacja doprowadziła do konstrukcji typoszeregu pomp głębinowych, których parametry i trwałość jest porównywalna z poziomem europejskim. Stosowane są powszechnie w wodociągach na terenie całego kraju, tak w komunalnych dużych miast, jak również w wodociągach wiejskich oraz w ujęciach indywidualnych. Uzyskały bardzo pozytywną ocenę przy testowaniu w eksploatacji w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego Bełchatów i Konin. Są stosowane w innych kopalniach odkrywkowych, jak również w budownictwie, gdzie głębokie wykopy wymagają utrzymania niskiego poziomu wody podskórnej.

Zobacz również

Pompy głębinowe GC / GCA
Rated 5.0/5 based on 1 customer reviews
Pompy / Pompy głębinowe

Hydro-Vacuum https://www.hydrauliko.pl/uploads/producer_logos/c1ce2ec4de220d020336c8c612283e21.jpg

Pompy głębinowe GC / GCA
11330.50 PLN dostępny

Polecamy

Nasze pozostałe marki

Elektriko.pl Electric24.pl Gitlighting.com Bakaliowo.pl

e-Gazele Biznesu 37. pozycja w Polsce w rankingu e-Gazele Biznesu 2016.
Wyróżnienie "Złoty Płatnik 2015" od Euler Hermes.
Złoty płatnik 2015 Złoty płatnik 2016

Firma Logisoft prowadzi działalność już 13 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 17682 firm. W ofercie posiadamy 2 787 produktów 28 producentów.

Przyjmujemy płatności on-line Przyjmujemy płatności on-line